Vi kan


 

 

Försäljning av laboratorieutrustning.
Marknadskommunikation/ affärsanalys inom området hälsa och läkemedel.
Ledarskap/konsultation inom Life Science.
Utveckling av företag, såväl nationellt som internationellt – från start up till etablerat företag med miljardomsättning.