Om ossAxeb AB etablerades 2002 och var fortsättningen på Heraeus AB och Kendro Laboratory Products AB. Alla företagen hade sin verksamhet inriktad på att tillhandahålla instrument och service för laboratorier i Sverige och Danmark. Kunderna fanns inom Life -och Material Science.

Vi har kunskap och erfarenhet inom:

  • Försäljning av laboratorieutrustning.
  • Marknadskommunikation och affärsanalys inom området hälsa och läkemedel.
  • Ledarskap/ konsultation inom Life Science.
  • Utveckling av företag, såväl nationellt som internationellt – från start up till etablerat företag med miljardomsättning.