Vi kan


Försäljning av laboratorieutrustning.
Marknadskommunikation och affärsanalys inom området hälsa och läkemedel.
Ledarskap/ konsultation inom Life Science.
Utveckling av företag, såväl nationellt som internationellt – från start up till etablerat företag med miljardomsättning.